دانلود مستند جوجه برفی Snow Chick: A Penguins

دانلود مستند جوجه برفی Snow Chick: A Penguins

این فیلم سرگذشت یک جوجه پنگوئن از بدو تولد تا بزرگ شدنش را با گویندگی |کیت وینسلت|به تصویر میکشد