دانلود فیلم جعفر خان از فرنگ برگشته
مشاهده اطلاعات در IMDb

DVDRip

دانلود فیلم جعفر خان از فرنگ برگشته

جعفر خان، فرزند حاج اکبر، از فرنگ بازمی گردد و پدر با دیدن سر و وضع نامتعارف او در می یابد که باید خود را به آب و آتش بزند تا بتواند از جعفر همانی بسازد که می خواهد. کوشش پدر ناموفق می ماند زیرا