دانلود فیلم ایرانی وقت بزرگ شدنه
مشاهده اطلاعات در IMDb

Bluray 720

دانلود فیلم ایرانی وقت بزرگ شدنه

صدری، پیر پسر منظم به همراه دوست دیرین خود اسد مرد میانسالی که با همسرش در حال متارکه است، در یک کار به شراکت مشغولند. با عاشق شدن و در نتیجه ازدواج صدری با ناهید و گذاشتن شرط قطع ارتباط صدری با اسد در هنگام عقد، دوستی و کار آن دو دچار مخاطراتی می شود