دانلود فیلم ایرانی مرضیه
مشاهده اطلاعات در IMDb

DVDRip

دانلود فیلم ایرانی مرضیه

مرضیه زنی است مقاوم که باید علیه بدی ها بجنگد. شوهرش در بوسنی شهید شده است و او تنها با دو فرزند خردسال و مادر داغدار خود زندگی می کند. پدر شوهرش از آمریکا بازگشته است تا آن ها را با خود به آمریکا ببرد و حال مرضیه یا باید