دانلود فیلم ایرانی خبر خاصی نیست
مشاهده اطلاعات در IMDb

HD 720

دانلود فیلم ایرانی خبر خاصی نیست

این فیلم قصه دو خواهر است که همراه با دختران جوان خود زندگی آرامی را می گذرانند. اما برگزاری یک مهمانی خانوادگی و حضور مردی جوان زندگی این دو خانواده را دستخوش چالش و بحرانی جدی می نماید