دانلود فیلم اخرین امپراطور
مشاهده اطلاعات در IMDb

BluRay 720p

دانلود فیلم اخرین امپراطور

منچوري، سال ۱۹۵۰. نگهبانان خشني که جنايتکاران جنگي را با قطار از شوروي به چين کمونيست مي برند، جلوي خودکشي «پويي» (لون)، امپراتور سابق چين را مي گيرند