دانلود سریال هشت و نیم دقیقه
مشاهده اطلاعات در IMDb

کیفیت : ناموجود

دانلود سریال هشت و نیم دقیقه

با محوریت موضوعی همدلی و ایثار در یک خانواده ایرانی به نقش مهم و تاثیرگذار زن در سرپرستی و تربیت فرزند بعد از فوت همسر ودفاع از حقوق یکسان خانواده می پردازد. این سریال موضوعی خانوادگی را در بستر یک قصه ملودرام اجتماعی با رویکردهای سبک زندگی و حمایت از تولید داخلی به تصویر می کشد. این سریال زیبا میتوانید از سایت دانلود روزانه با لینک مستقیم رایگان دانلود کنید

قسمت هیجدهم اضافه شد


دانلود قسمت اول با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت دوم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت سوم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت چهارم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت پنجم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت ششم با لینک مستقیم| کیفیت720

دانلود قسمت هفتم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت هشتم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت نهم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت دهم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت یازدهم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت دوازدهم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت سیزدهم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت چهاردهم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت پانزدهم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت شانزدهم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت هیفدهم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت هیجدهم با لینک مستقیم| کیفیت480

بزوذی

دانلود قسمت نوزدهم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت بیستم با لینک مستقیم| کیفیت480

دانلود قسمت بیست و یکم با لینک مستقیم| کیفیت480