دانلود انمیشین عصر یخبندان 5 دوره برخورد
مشاهده اطلاعات در IMDb

DVD Rip 720

دانلود انمیشین عصر یخبندان ۵ دوره برخورد

اسکرات که مشغول ماجراجویی هایش است، ناگهان وارد یک سفینه فضایی می شود و بخاطر عدم کنترل سفینه فضایی منظومه شمسی را دچار آشفتگی می کند و تهدیدی جدی برای کره زمین به وجود می آورد